Wat is het TNO?

TNO is een nederlandse onderzoeksorganisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. De initialen TNO staan dus voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Hun missie is mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. De onderzoeksorganisatie richt zich op doelgerichte innovatie: geen kennis ontwikkelen om de kennis zelf, maar voor de praktische toepassing ervan in de samenleving.

Meer informatie over TNO vindt je op:

Ik gebruikte Wikipedia om hier een korte beschrijving te geven. Ik verwijs je dan ook graag door voor meer informatie. Voor het doel van mijn website gaat dit verdere beschrijven iets te ver.;)

Het is echter wel de moeite om de onderzoeken van deze organisatie in de gaten te houden. Zo gebruikte ik onder meer het volgende rapport:

  • TNO 2015 R11421. Creatief Vermogen – de ontwikkeling van een meetinstrument voor leerlingen op school.
    Dit is een rapport dat ze gemaakt hebben in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
    Hierin hebben ze een manier beschreven waarop je het creatief vermogen van een leerling kan meten.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap