educatief speelgoed

Wat is educatief?

Educatief is een bijvoeglijk naamwoord dat leerzaam wilt zeggen. Educatie komt van het Latijnse woord \’educere\’. Dit betekent opvoeden. Een opvoeding geeft mensen handvaten, zodat ze weten hoe ze moeten functioneren in de samenleving.

Synoniemen

Educatief heeft heel wat synoniemen die je kan gebruiken. Denk hierbij aan:

 • Leerzaam
 • Onderrichtend
 • Onderwijzend
 • Opvoedend
 • Opvoedkundig
 • Vormend

Tegengestelde

Wat is nu het tegengestelde van educatief? Het tegenovergestelde of tegengestelde van leerzaam is verslavend. Dit omdat je bij een verslaving juist vergeet of in de wind slaat wat je al geleerd hebt.

Veel gebruikte termen

Het woord educatief of educatieve wordt onder meer gebruikt in combinatie met speelgoed, spellen en activiteiten.

Educatief speelgoed

Dit speelgoed helpt je kind met het uitbouwen van zijn vaardigheden en kennis.

Dit is speelgoed waarmee de kinderen naast spelen ook bepaalde kennis of vaardigheden aanleren. Bij vaardigheden moet je denken aan:

 • creatief denken (creativiteit)
 • cognitieve vaardigheden
 • taalvaardigheid
 • motorische vaardigheden (Motoriek)
 • sociaal-emotionele vaardigheden

Educatieve activiteit

Volgens encyclo is dit: Het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor zichzelf of voor anderen.