Wat is een kleuter?

Onder een kleuter verstaan we een kind tussen de vier en de zes jaar oud. Hiervoor zijn het peuters en als ze zes jaar zijn, zijn het schoolkinderen. Kleuters gaan zowel in België als in Nederland naar school.

België

een kleuter

In belgië zitten deze kinderen in de tweede of derde kleuterklas. In de tweede kleuterklas moeten deze jonge kinderen nog niet naar school. Het schooljaar dat ze 5 jaar worden moet je kleuter minstens 290 halve lesdagen meelopen. Een gemiddeld schooljaar telt zo’n 320 á 330 halve lesdagen.

Je kindje van zes mag pas starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs als ze het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. Anders is het de klassenraad die beslist of je kindje inderdaad mag instappen. Zo niet zal het eerst nog een jaartje kleuteronderwijs moeten volgen.

Totdat deze kinderen 18 zijn zijn ze leerplichtig in België.

Nederland

In Nederland gaan de meeste kinderen naar school als ze 4 jaar oud zijn. Dit wil zeggen de dag nadat ze vier jaar geworden zijn. Ze zijn echter pas leerplichtig vanaf de 1ste dag van de maand nadat ze 5 jaar geworden zijn.

In Nederland zijn kinderen tot 16 jaar leerplichtig.

Wat kenmerkt kleuters?

  • Kleuters kunnen zichzelf een stuk beter verstaanbaar maken dan peuters. Zo maken ze nu ook korte zinnen. Ook wel driewoordzinnen genoemd.
  • Ze hebben een eigen wil en weten je ook duidelijk te maken wat ze willen.
  • Daarnaast zijn de meeste kinderen overdag en meestal ‘s nachts nu zindelijk.
  • Daarnaast hoor je steeds: “Waarom?” Op dit moment stellen ze alles in vraag.
  • Ze kunnen eerst op een driewieler fietsen en daarna ook op een tweewieler.
  • Ze houden van rollenspellen en hun spel wordt steeds fantasierijker.
  • Ze kunnen zich aan spelregels houden.
  • Knutselvaardigheden als knippen, plakken en tekenen gaan steeds beter.