Consultatiebureau

In nederland kun je met je kindje van 0 tot 4 jaar terecht bij het consultatiebureau. Ik ga hieronder even inzoomen in wat je nu juist van het consultatiebureau mag verwachten en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Het consultatiebureau is een plaats waar je met je kindje van 0 tot 4 jaar terecht kunt voor preventieve gezondheidszorg.

Denk dus aan de opvolging van de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van je kindje. Die opvolging en zorg bestaat uit inentingen, opvoedkundige adviezen, opvolging van groei en gewicht,…

Inentingen

Onder het kopje gezondheid vallen hier ook de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Je kunt deze op het consultatiebureau kosteloos aan je kindje laten geven. Ik som hieronder op voor welke vaccinaties je nu terecht kunt:

22 weken vaccinatie – kinkhoestvaccin

De 22 weken vaccin of het kinkhoestvaccin kun je halen vanaf dat je 22 weken zwanger bent en helpt je kindje vanaf zijn geboorte te beschermen tegen kinkhoest. Ik zet deze vaccinatie er specifiek nog eens op omdat deze in de zwangerschap plaats vind.

Je kindje is het best beschermd als je de prik minstens 2 weken voor zijn geboorte gehaald hebt. Er wordt dan ook aangeraden de prik zo dicht mogelijk bij de 22 weken te halen zodat je kindje bij vroeggeboorte ook goed beschermd is.

Meer info hierover vindt je hier.

Overige vaccinaties

Daarnaast heeft de overheid de volgende vaccinatie ingepland staan. Ik heb hieronder ook de informatieflyer van de overheid toegevoegd.

De kaders tonen aan waartegen de inenting je kindje beschermd. Staan er twee kaders bij die leeftijd dan krijgt je kindje twee inentingen. Je kunt er als ouder natuurlijk altijd voor kiezen om je kindje niet overal voor te laten inenten. Maar dat is een eigen keuze.

Welke vaccinaties krijgt mijn kind in Nederland door de overheid

Zoals je ziet, wordt er in Nederland dus standaard ingeënt tegen:

 • Difterie
 • Kinkhoest
 • Tetanus
 • Polio
 • Haemophilus influenzae type b
 • Hepatitis B
 • Pneumokokken
 • Bof
 • Mazelen
 • Rodehond
 • Meningokokken ACWY
 • Humaan Papillomavirus

Daarnaast zie je ook dat een inenting een vaccin bevat voor meerdere ziekten. Dat is wel zo fijn. Hoe minder je kindje geprikt moet worden hoe liever je het hebt. Wie wordt er per slot van rekening graag lek gestoken?

Wie werkt er hier en wat doen ze?

Op een consultatiebureau werken er (jeugd)artsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Over het algemeen is het zo dat de assistente je kindje zal meten en wegen. Ook eventuele vervolgafspraken plant de assistente. Of je moet ze zelf op een later tijdstip inplannen via mijn kinddossier.

In Velp is het zo dat je voor het deel bij de assistente 10 minuten vroeger aanwezig moet zijn. Het tijdstip dat je krijgt, is namelijk dat bij de dokter of de verpleegkundige.

Zowel de dokter als de verpleegster kunnen je kindje inenten. Over het algemeen kun je zeggen dat de arts vooral naar het gezondheidsaspect kijkt en de verpleegkundige zich meer focust op de opvoedkundige kant. Zo zal de verpleegkundige steeds een second opinion van de arts vragen als er iets niet lijkt te kloppen.

Het is de arts op het consultatiebureau die je dan eventueel kan doorverwijzen naar een specialist. Denk dan bijvoorbeeld aan een kinderarts, oogarts, fysio, …

Daarnaast zullen de arts en verpleegkundige ook tijd vrijmaken voor vragen waar je als ouder mee worstelt. Dit kunnen onzekerheden zijn, opvoedkundige problemen zoals een kind dat niet wilt slapen of eten, allergie, …

Wat wordt er tijdens een afspraak besproken?

Je kunt op het consultatiebureau op extra momenten terecht voor een extra meting of weging. Maar daar gaan we het hier nu niet over hebben. Ik bespreek hier nu een afspraak bij de arts of verpleegkundige.

Voorafgaande aan de afspraak zal je kindje door de assistente ook gemeten en gewogen worden. Daarna kun je door naar de arts of verpleegkundige afhankelijk van met wie je de afspraak hebt.

Tijdens een bezoek komen de volgende onderwerpen langs:

Algemene gezondheid

Hier bespreken ze eerst de resultaten van het meet en weegmoment. Zo zie je of je kindje mooi zijn curve blijft volgen. Tot de leeftijd van 1 jaar wordt er ook naar de hoofdomtrek gekeken. Daarna niet meer.

De arts en verpleegkundige kan je kindje ook aan een lichamelijk onderzoek onderwerpen. Zo word er op een leeftijd van 3 en 4 jaar steeds een oogtest gedaan. Bij jongere kindjes worden de heupen en de bekken altijd iets nauwkeuriger bekeken. Tijdens je eerste bezoek aan de arts voert deze een volledige controle uit.

Wanneer er uit een van deze onderzoeken iets afwijkends naar boven komt zoals bijvoorbeeld een liesbreuk, slecht zien, … zullen ze je door verwijzen.

Ook de inentingen schaar ik onder deze noemer.

Motorische ontwikkeling

Ook de motoriek van je kindje wordt in de gaten gehouden. In begin is dit kijken of je kindje al kan zitten, rollen, staan, lopen, … maar ook wordt er gekeken of ze een blokkentoren kunnen maken, iets kleins kunnen vastnemen, …

Zowel de grove als de fijne motoriek wordt hier dus ook gemonitord.

Taalontwikkeling

Al van jongs af aan houden ze ook de taalontwikkeling in de gaten. Brabbelt je kindje? Verstaat het je als jij iets zegt? Kan het zich verstaanbaar maken? Wat zegt hij al? Hoe groot is zijn woordenschat?

Wat de arts of verpleegkundige juist controleert, is afhankelijk van de leeftijd en dus ook het consult zelf. Wanneer de taalontwikkeling niet snel of goed genoeg gaat kan het zijn dat het consultatiebureau je VVE-indicatie geeft. Dan adviseren ze je als het ware om je kind zijn taal extra te stimuleren door het naar de peuterspeelzaal te laten gaan.

Dit is een advies en geen verplichting.

Sociale en emotionele ontwikkeling

Hier gaan ze kijken hoe goed je kindje reageert op zijn omgeving. Lacht het terug als je er naar lacht? Wat doet je kindje als het ergens niet mee eens is?

Zet het bijvoorbeeld steeds zijn tanden in zijn broer of zus als die iets van speelgoed af neemt? Of de peuter puberteit bijvoorbeeld waarin je kindje steeds beter zijn eigen persoontje leert kennen en nog moeite heeft op zijn emoties de baas te blijven als hij het ergens niet mee eens is.

Eten en drinken

Op het consultatiebureau zullen ze steeds polsen wat je kindje zoal eet. Ze kunnen je helpen door je bijvoorbeeld een eetschema te geven met bijhorende hoeveelheden poedermelk. Maar ook voor borstvoedingstips kan je hier terecht.

Op een gegeven moment zullen ze je aanraden om met vast voedsel te beginnen. Maar ook eenmaal je kindje met de pot mee-eet, zullen ze bijvoorbeeld horen of het goeie eters zijn wat ze wel en niet eten,…

En geven ze je ook tips over hoe je met je moeilijke eter om kunt gaan.

Gedrag van je kindje

Daarnaast zullen ze ook steeds polsen naar het gedrag van je kindje. Is het ondernemend of eerder afwachtend? Heb je bijvoorbeeld vaak te maken met woede-uitbarstingen omdat je kindje er niet goed mee om kan gaan dat iets niet goed lukt?

Of slaapt je kindje onvoldoende waardoor jij en je partner niet aan voldoende rust komen? Dit en heel wat andere vragen kun je hier stellen. Op het consultatiebureau zijn er ook heel wat brochures over dit soort onderwerpen aanwezig. En een groot extra voordeel hiervan is ook dat het kosteloos is.

Loop je voor de rest nog ergens tegen aan, dan kun je hier ook over spreken en onthou goed: het consultatiebureau is een dienst die je door de gemeente wordt aangeboden, maar waar je geen gebruik van moet maken. Ikzelf vind het wel fijn om heen te gaan als je een arts of verpleegkundige hebt die echt naar je luistert en ment je meedenkt.

Overige blogs van het consultatiebureau: